Mișcarea Română pentru Calitate (MRC) este beneficiarului proiectului ”BIOVIRTINC - Cross Border virtual incubator for promoting employment on bio agriculture, bio products processing and connected services”, cofinanțat de Uniunea Europeană prin Fondul European pentru Dezvoltare Regională în cadrul Programului Interreg V-A România-Bulgaria, Axa prioritară: 4; Domeniu major de intervenție: 4.1, cod: 16.4.2.109, desfășurat pe o durată de 20 de luni, în parteneriat cu National Center for Information Service – Pleven (NCIS).

GRUPUL ȚINTĂ al proiectului este format din:

 • Cetățeni din zonele rurale sau șomeri din mediul urban, din zona Dolj-Pleven;
 • Studenți și specialiști absolvenți în agricultură, din zona Dolj – Pleven;
 • Populație din regiunea transfrontalieră Dolj-Pleven.

REZULTATELE ASTEPTATE ca urmare a derularii proiectului:

 • Campanie de informare integrată orientată către afaceri;
 • Instrumente de afaceri și mobilitate pe platformă;
 • Sesiuni de instruire privind agricultura ecologică, dedicate studenților și specialiștilor absolvenți în agricultură;
 • Sesiuni de instruire privind agricultura ecologică, dedicate cetăţenilor din mediul rural sau șomerilor din mediul urban;
 • Sesiuni de consiliere;
 • Sesiune de instruire pentru formarea inspectorilor eco;
 • Sesiuni de instruire pentru formarea agenților de vânzări de produse bio;
 • Sistemul de informații Helpdesk (solicitare analize de sol);
 • Măsuri integrate pentru promovarea produselor ecologice (campanie de conștientizare).

”BIOVIRTINC - Cross Border virtual incubator for promoting employment on bio agriculture, bio products processing and connected services” este cofinanțat de Uniunea Europeană prin Fondul European pentru Dezvoltare Regională în cadrul Programului Interreg V-A România-Bulgaria. Obiectivul general al proiectului este: Încurajarea integrării regiunii transfrontaliere Dolj - Pleven în ceea ce privește ocuparea forței de muncă, mobilitatea forței de muncă, dezvoltarea afacerilor în domeniul agriculturii ecologice, prelucrarea produselor ecologice și serviciilor conexe. Valoarea contribuției UE: 631,436.89 euro.

Intră în platformă