популяризиране на проекта NATBIOT в рамките на проекта RAMSAT
В рамките на изпълнението на Проект RAMSAT, Програма Интеррег Европа, проект NATBIOT беше идентифициран и популяризиран като добра практика в

Прочети повече.

На 30.06.2021 г. в Плевен се проведе четвъртата среща по проект „Ревитализиране на отдалечени и планински райони чрез устойчив алтернативен
На 30.06.2021г. в гр. Плевен се проведе четвъртата от общо планираните шест срещи на представителите на групата на местните заинтересовани

Прочети повече.

Среща на заинтересованите страни по проект PGI06218, RAMSAT
На 01.12.2021 г., в гр. Плевен се проведе среща на групата на местните заинтересовани страни в рамките на изпълнението на Проект

Прочети повече.

Thematic webinar PGI06218 RAMSAT - promoting NATBIOT project
На 22.10.2020 се проведе Тематичен уебинар „Използване на природното наследство екотуризъм“ в рамките на изпълнението на Проект PGI06218, RAMSAT, „Съживяване

Прочети повече.

КАРИЕРА В БИО СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО
Ако желаете да развивате своята кариера в областта на биологичното земеделие и търсите подходяща позиция, която отговаря на Вашите умения

Прочети повече.

ОН-ЛАЙН ИНФОРМАЦИОННО БЮРО RO-BG
На платформата www.platforma.mobility-web.eu, разработена в рамките на проект ”BIOVIRTINC – Трансграничен виртуален инкубатор за насърчаване на заетостта в био земеделието,

Прочети повече.

BIOVIRTINC Платформа
Биологичното земеделие придобива все повече признание в ЕС като предоставящо ползи за фермерите, потребителите и околната среда. Въпреки че индустриалното

Прочети повече.

Курс за квалификация на инспектори в областта на биологичните продукти в Крайова, между 26.03.2018-30.03.2018
Курсът е част от проект “
BIOVIRTINC –
Трансграничен виртуален инкубатор за насърчаване на заетостта в биоземеделието, производство на биопродукти и

Прочети повече.

Курс за агенти по продажби в областта на биологичните продукти, в Крайова, между 12.03.2018-17.03.2018
Курсът е част от проект “
BIOVIRTINC –
Трансграничен виртуален инкубатор за насърчаване на заетостта в биоземеделието, производство на биопродукти и

Прочети повече.

СЕСИИ ПО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО в Румъния и България
Румънското движение за качество организира в партньорство с НЦИО Плевен 4 бизнес сесии в Румъния и България, проведени в рамките

Прочети повече.