Анализ на почвите - юли
Румънското движение за качество, в партньорство с NCIS Pleven, взема проби от почвата от юли, за да определи свойствата на

Прочети повече.

Курс за квалификация на инспектори в областта на биологичните продукти в Крайова, между 26.03.2018-30.03.2018
Курсът е част от проект “
BIOVIRTINC –
Трансграничен виртуален инкубатор за насърчаване на заетостта в биоземеделието, производство на биопродукти и

Прочети повече.

Курс за агенти по продажби в областта на биологичните продукти, в Крайова, между 12.03.2018-17.03.2018
Курсът е част от проект “
BIOVIRTINC –
Трансграничен виртуален инкубатор за насърчаване на заетостта в биоземеделието, производство на биопродукти и

Прочети повече.

Почвени анализи за определяне на почвените свойства и нивото на замърсяване
Почвените анализи са БЕЗПЛАТНИ, адресирани са до земеделските производители в област Долж –
Плевен и се осъществяват в рамките на

Прочети повече.

СЕСИИ ПО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО в Румъния и България
Румънското движение за качество организира в партньорство с НЦИО Плевен 4 бизнес сесии в Румъния и България, проведени в рамките

Прочети повече.

5 курса за обучение и консултиране по биологично земеделие, предназначени за студенти и специалисти
Румънското движение за качество организира 5 курса за обучение и консултиране в областта на биологичното земеделие, предназначени за студенти и

Прочети повече.