Заявка за анализ на почвени проби

В рамките на проект “BIOVIRTINC – трансграничен виртуален инкубатор за насърчаване на заетостта в биологичното земеделие, преработка на биологични продукти и свързани услуги” 100 фермери в района Долж-Плевен ще се възползват от безплатен анализ на почвите.
 
Взимането на почвени проби ще бъде направено с автоматично оборудване и ще бъде осигурено от членовете на екипа по проекта. Пробите от почвата ще бъдат изпратени в акредитирани лаборатории за определяне на почвените качества (определяне на рН, съдържание на хумус, азот, фосфор, калий и др.), Както и нивото на замърсяване (определяне на остатъци от пестициди, определяне на съдържанието на тежки метали и др.). Въз основа на резултатите от лабораторните анализи ще бъде издадена препоръка за възможността за преминаване към биологично земеделие.
 
Целта на тази дейност е да се насърчат фермерите в района Долж-Плевен да се регистрират за преминаване към биологично земеделие и да започнат бизнес в тази област.
 
За регистрация, моля, попълнете формуляра по-долу.
 
Inregistrare fermieri[bg]