1.Сключване на договор за проверка и сертифициране с контролен орган, одобрен от MADR
2. Регистрация на дейност (производство, преработка, търговия, внос, износ, складиране и др.) в
Окръжния отдел по земеделието
3. Извършване на задължителна инспекция от инспектирщия орган на инспектиращия орган за
проверка на спазването на изискванията за биологично земеделие
4. Издаване на сертификат за съответствие