Дейности > Сесии по предприемачество

ПРЕДПРИЕМАЧЕСКИ КОМПЕТЕНТНОСТИ
ПРЕДПРИЕМАЧЕСКИ КОМПЕТЕНТНОСТИ

Прочети повече.

4 ПРЕДПРИЕМАЧЕСКИ СЕСИИ, в Румъния и България

Румънското движение за качество” организира в партньорство с НЦИО Плевен, 4 бизнес сесии, в Румъния и България, проведени в рамките

Прочети повече.

Дейности > Сесии за консултация

No Post found

Дейности > Инспекторски квалификационен курс в областта на биологичните продукти

КУРС ИНСПЕКТОРИ ЕКОЛОГИЧНО ПРОИЗВОДСТВО
КУРС ИНСПЕКТОРИ ЕКОЛОГИЧНО ПРОИЗВОДСТВО

Прочети повече.

Анализ и управление на рисковете и опасностите, които могат да възникнат в биологичното земеделие
Анализ и управление на рисковете и опасностите, които могат да възникнат в биологичното земеделие

Прочети повече.

Ролята на физичните, химичните и микробиологичните анализи при разработването на стратегия за анализ на опасностите в биологичното земеделие
Ролята на физичните, химичните и микробиологичните анализи при разработването

Прочети повече.

Познаване и използване на специфичните ресурси за системата на екологичното селско стопанство
Познаване и използване на специфичните ресурси за системата на екологичното селско стопанство

Прочети повече.

ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И БИОЛОГИЧНА БОРБА С ВРЕДНИТЕ НАСЕКОМИ В ЗЕМЕДЕЛСКИЯ СЕКТОР (ГРАДИНАРСТВО, ОВОЩАРСТВО, ЛОЗАРСТВО, КУЛТУРИ НА ЗАЩИТЕНИ ПРОСТРАНСТВА, КУЛТИВИРАНЕ НА ПОЧВАТА)
ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И БИОЛОГИЧНА БОРБА С ВРЕДНИТЕ НАСЕКОМИ В ЗЕМЕДЕЛСКИЯ

Прочети повече.

Използвани средства и главни профилактични мерки на системата почистване, специфична за екологичното земеделие
Използвани средства и главни профилактични мерки на системата почистване, специфична за екологичното земеделие

Прочети повече.

Дейности > Курсове за обучение и консултиране, посветени на гражданите безработни от селските и / или градските райони

Преносими оборудвания, използвани в процедурите за почистване в екологичното земеделие (производство или складиране)
A7 C3 Преносими оборудвания, използвани в процедурите за почистване в екологичното земеделие (производство или складиране)

Прочети повече.

СТЪПКИ ОТ КОНВЕНЦИОНАЛНОТО ЗЕМЕДЕЛИЕ КЪМ ЕКОЛОГИЧНОТО ЗЕМЕДЕЛИЕ
СТЪПКИ ОТ КОНВЕНЦИОНАЛНОТО ЗЕМЕДЕЛИЕ КЪМ ЕКОЛОГИЧНОТО ЗЕМЕДЕЛИЕ

Прочети повече.

CПЕЦИФИЧНИ НОВАТОРСКИ ПРОДУКТИ, ИЗПОЛЗВАНИ ПРИ ПОЧИСТВАНЕ НА ФЕРМИТЕ, НA ПРОИЗВОДСТВЕНИТЕ ЗОНИ И НА СКЛАДОВЕТЕ ПО ВРЕМЕ НА КОНВЕРСИЯ ОТ КОНВЕНЦИОНАЛНОТО
CПЕЦИФИЧНИ НОВАТОРСКИ ПРОДУКТИ, ИЗПОЛЗВАНИ ПРИ ПОЧИСТВАНЕ НА ФЕРМИТЕ

Прочети повече.

Дейности > Обучителни сесии

Курсове за обучение и консултиране, посветени на селските и / или градските безработни жители
Румънското движение за качество организира в партньорство с НЦИО Плевен в Румъния и България 3 курса за обучение и консултиране

Прочети повече.

Курсове за обучение и консултиране, предназначени за студенти и завършили специалисти в областта на земеделието
Румънското движение за качество организира 5 курса за обучение и консултиране в областта на биологичното земеделие, предназначени за студенти и

Прочети повече.

Дейности > Информационни сесии

Дейност 4
Румънското движение за качеството организира 12 информационни срещи в Румъния и България, в партньорство с НЦИО Плевен, проведени в рамките

Прочети повече.

Дейности > Работни срещи

No Post found