На 30.06.2021 г. в Плевен се проведе четвъртата среща по проект „Ревитализиране на отдалечени и планински райони чрез устойчив алтернативен туризъм” PGI06218, RAMSAT, финансиран по Програма Interreg Europe 2014-2020.

На 30.06.2021г. в гр. Плевен се проведе четвъртата от общо планираните шест срещи на представителите на групата на местните заинтересовани страни по проект PGI06218, RAMSAT, „Съживяване на отдалечени и планински райони чрез устойчив алтернативен туризъм“, финансиран по Програма Интеррег Европа 2014-2020.
По време на събитието тя беше споделена с местните заинтересовани страни информация за Проект NATBIOT, ROBG-356 „Natural heritage – natural/bio resources’ services“. Проектът беше представен по отношение на партньорство, дейности и резултати. Раздадени бяха брошури с туристически пакети 1, 2, 3 и 4 и откроени туристически обекти от всеки туристически пакет.Освен това, двата филма, разработени от част B2, бяха прожектирани пред присъстващите на събитието.
Партньори по проект RAMSAT са:
1. Сдружение на общините Алто Алентежу – Португалия;
2. Сдружение „Еврорегион Плевен-Олт“ – България;
3. Регионална агенция за развитие на Засавие – Словения;
4. Регионално правителство на Теруел – Испания;
5. Партньорство за селски райони в Дери – Ирландия;
6. Община Рашинари – Румъния;
7. Агенция за регионално развитие на Алба Юлия – Румъния.

Leave a Reply