КАРИЕРА В БИО СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО

Ако желаете да развивате своята кариера в областта на биологичното земеделие и търсите подходяща позиция, която отговаря на Вашите умения и образование и е в трансграничната зона на Румъния и България можете да подадете своята кандидатура тук: platforma.mobility-web.eu/bg_BG/ocupare/.

Leave a Reply