ОН-ЛАЙН ИНФОРМАЦИОННО БЮРО RO-BG

На платформата www.platforma.mobility-web.eu, разработена в рамките на проект ”BIOVIRTINC – Трансграничен виртуален инкубатор за насърчаване на заетостта в био земеделието, обработката на био продукти и свързани услуги”, Европейския Съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие в рамките на Програмата Interreg V-A Румъния-България, потребителите могат да се възползват от консултация за сертифициране на БИО продукти.

Каним Ви да посетите секцията за информация Helpdesk www.mobility-web.eu/bg_BG/helpdesk за:

1. Заявка за почвени проби, в трансграничния регион Румъния – България. Вземането на проби ще се извършва със специално, автоматично оборудване и ще се https://mobility-web.eu/wp-admin/edit.php?post_type=topicосигурява от квалифициран персонал;
2. Форум: мястото, където потребителите могат да задават публични въпроси, на които могат да отговорят членовете на екипа на проекта или други потребители;
3. Често задавани въпроси: списък с въпроси, които се срещат най-често в процеса на БИО сертифицирането.

Leave a Reply