Анализ на почвите - юли

Румънското движение за качество, в партньорство с NCIS Pleven, взема проби от почвата от юли, за да определи свойствата на почвата и нивата на замърсяване. Вземането на проби, тестването и предоставянето на резултати са безплатни за земеделските производители в района на Долж-Плевен. Пробите се вземат с най-съвременно оборудване и се тестват в акредитирани лаборатории. За достъп до уеб сайта на проекта: www.mobility-web.eu, секцията Helpdesk.

Leave a Reply