4 ПРЕДПРИЕМАЧЕСКИ СЕСИИ, в Румъния и България

“Румънското движение за качество” организира в партньорство с НЦИО Плевен, 4 бизнес сесии, в Румъния и България, проведени в рамките на проект”BIOVIRTINC – Трансграничен виртуален инкубатор за насърчаване на заетостта в биологичното земеделие, преработката на биологични продукти и свързаните с него услуги “, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие по програмата Interreg VA Румъния-България.

УЧАСТИЕТО, НАСТАНЯВАНЕТО, ХРАНА И ТРАНСПОРТ са безплатни.”

Leave a Reply