Курсове за обучение и консултиране, посветени на селските и / или градските безработни жители

Румънското движение за качество организира в партньорство с НЦИО Плевен в Румъния и България 3 курса за обучение и консултиране в областта на биологичното земеделие, предназначени изключително за селските граждани и безработните в град Долж – Плевен. Курсовете са част от проекта “BIOVIRTINC – Трансграничен виртуален инкубатор за насърчаване на заетостта в областта на био-земеделието и свързаните с него услуги”, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие по програмата Интеррег V-A Румъния-България.

УЧАСТИЕТО е БЕЗПЛАТНО, а всички разходи за пътуване, настаняване и храна се покриват от средствата по проекта. Продължителността на всеки курс е 4 дни / 3 нощувки.

Leave a Reply