Курсове за обучение и консултиране, предназначени за студенти и завършили специалисти в областта на земеделието

Румънското движение за качество организира 5 курса за обучение и консултиране в областта на биологичното земеделие, предназначени за студенти и завършили специалисти по селско стопанство и проведени в рамките на проекта “BIOVIRTINC – Трансграничен виртуален инкубатор за насърчаване на заетостта в областта на био-земеделието и свързаните с него услуги, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие по Програма Интеррег V-A Румъния-България.

УЧАСТИЕТО е БЕЗПЛАТНО, а продължителността на всеки курс е 4 дни.

Leave a Reply