Дейност 4

Румънското движение за качеството организира 12 информационни срещи в Румъния и България, в партньорство с НЦИО Плевен, проведени в рамките на проект “BIOVIRTINC – Трансграничен виртуален инкубатор за насърчаване на заетостта на био-земеделието, обработката на био продукти и свързани услуги”, финансиран от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие в рамките на програмата Интеррег V-A Румъния-България.

По време на сесиите ще бъдат представени 3 материала:

“Биологичното земеделие … Защо, как?”

“Обработка на биологични продукти и свързани услуги … Защо, какво и как?”

“Източници на финансиране за биологично земеделие, преработка на биологични продукти и свързани услуги”.

Разходите за тези дейности са покрити от средствата по проекта (пътуване, настаняване, храна). Продължителността на всяка информационна сесия е 2 дни / 1 нощ.

Leave a Reply