Почвени анализи за определяне на почвените свойства и нивото на замърсяване

Почвените анализи са БЕЗПЛАТНИ, адресирани са до земеделските производители в област Долж – Плевен и се осъществяват в рамките на проект “BIOVIRTINC – Трансграничен виртуален инкубатор за насърчаване на заетостта в биоземеделието, производство на биопродукти и свързани услуги “. съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие по програмата Interreg V-A Румъния-България.

За регистрация посетете следния линк: https://goo.gl/forms/TLs3cTKbtEv7GuNr2 или оставете съобщение по-долу.

Leave a Reply