СЕСИИ ПО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО в Румъния и България

Румънското движение за качество организира в партньорство с НЦИО Плевен 4 бизнес сесии в Румъния и България, проведени в рамките на проект “BIOVIRTINC – Трансграничен виртуален инкубатор за насърчаване на заетостта в областта на биологичното земеделие, преработката на биопродукти и свързаните с тях услуги”, съфинансиран от Европейския съюз Чрез Европейския фонд за регионално развитие по програмата Interreg V-A Румъния-България.

УЧАСТИЕ, НАСТАНЯВАНЕ, МЕСО И ТРАНСПОРТ са безплатни.

Продължителността на всеки курс е 5 дни / 4 нощувки и ще се проведе в Крайова (Румъния) и Плевен (България) според календара по-долу:

14.05.2018-18.05.2018 – Плевен, България

21.05.2018-25.05.2018 – Плевен, България

04.06.2018-08.06.2018 – Крайова, Румъния

11.06.2018-15.06.2018 г. – Крайова, Румъния

За регистрация, моля, посетете следната връзка: https://goo.gl/forms/CkFtljjTC9XIYzH93 или оставете съобщение по-долу.

Leave a Reply