5 курса за обучение и консултиране по биологично земеделие, предназначени за студенти и специалисти

Румънското движение за качество организира 5 курса за обучение и консултиране в областта на биологичното земеделие, предназначени за студенти и завършили специалисти в областта на селското стопанство, разработени в рамките на проект “BIOVIRTINC – Трансграничен виртуален инкубатор за насърчаване на заетостта в биологичното земеделие, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие по програма Интеррег V-A Румъния-България.

Курсовете се провеждат от 16 април до 14 май, според календара по-долу, а участието е безплатно:

– Използвани средства и основни профилактични мерки на хигиенната система, специфични за биологичното земеделие (Крайова, 16.04.2018-19.04.2018);

– Превенция и биологичен контрол на насекоми в селскостопанския сектор (зеленчукопроизводство, овощарство, лозарство, култури в защитени територии, отглеждане на земи) и животинския сектор (Крайова, 25.04.2018-28.04.2018);

– познаване и използване на входящи данни, специфични за системата на биологичното земеделие (Крайова, 02.05.2018-05.05.2018);

– Ролята на физичните, химичните и микробиологичните анализи при разработването на стратегия за анализ на опасностите от биологично земеделие (Крайова, 09.05.2018-12.05.2018);

– Анализ и управление на рисковете и опасностите, които могат да възникнат в биологичното земеделие (Крайова, 14.05.2018-17.05.2018).

За регистрациите, моля, посетете следната връзка: https://goo.gl/forms/pwtbwYIjgTTkGbGt2 или оставете съобщение по-долу.

 

Leave a Reply