MIŞCAREA ROMÂNĂ PENTRU CALITATE (MRC)

MIŞCAREA ROMÂNĂ PENTRU CALITATE (MRC) este o asociație profesională, multidisciplinară, cu scop lucrativ, neguvernamentală şi independentă politic, înfiinţată din anul 1999.

Misiune: Promovarea si dezvoltarea culturii calitatii, oferirea de servicii performante în domeniile pentru care deţine competenţa, la un raport calitate/preţ de nivel european, pentru a veni în întâmpinarea unei categorii cât mai largi de clienti şi a ocupa o poziţie determinantă pe piaţa.

Obiective generale:

 • Orientarea sistematică şi continuă către clienţi şi necesităţile acestora;
 • Respect şi atitudine de parteneriat faţă de clienti şi subcontractanţi;
 • Corectitudine şi transparenţă în activitatea specifică;
 • Calitate ridicată a serviciului prestat şi a comunicării;
 • Deschidere către nou şi profesionalism;
 • Comportament etic şi integritate ale personalului;
 • Responsabilitate patrimonială;
 • Responsabilitate socială şi pentru mediul înconjurator.
 
 


MIŞCAREA ROMÂNĂ PENTRU CALITATE
 are în componență trei organisme distincte:

 1. MRC OCS – Organismul de Certificare Sisteme
 2. MRC CERT – Organismul de Certificare Persoane
 3. MRC ON – Organism Notificat


MIŞCAREA ROMÂNĂ PENTRU CALITATE 
este Organism Notificat, în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, cu numărul NB 2275 și desemnat de către Ministerul Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri pentru a evalua conformitatea cu următoarele directive:

 • Directiva 2014/32/UE Mijloace de măsurare
 • Directiva 2014/31/UE Aparate de cântărit cu funcționare neautomată

http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/index.cfm?fuseaction=notifiedbody.notifiedbody&refe_cd=NANDO_INPUT_182904